menu-icon

BİLFEN KOLEJİ - 1600 KVA BİNA TİPİ TRAFO TESİSİ

Proje : Bilfen Koleji
Kapsamı : 1600 kVA Bina Tipi Trafo Tesisi
Yeri : Gaziantep
Bina Tipi: Eğitim Kurumları